Litteraturlista

Lite tips på böcker om muntligt berättande, sagor m m. Titlarna märkta med * finns att köpa i Sagomuseets butik.

 

Sagomuseets nätbutik finner du här.

Metodböcker:
PerGustavsson Mikael Thomasson- Värdefulla Sagor
Sagosamling samt en metoddel om hur man arbetar med skolans värderund.

Gianni Rodari – Fantasins Grammatik
Om konsten att berätta fantasihistorier.

Inger Lise Oelrich - Storytelling - en läkande kraft mellan människor*
Om berättelsen förmåga att läka sår i själen

Eva Skantze – Kom låt oss leka en saga*
Dramalek som syftar till att bearbeta sagan.

Hilde Eskild, Benedicte Hambro- Snick och Snack
Metodbok om hur man kan arbeta med berättande i barngrupp

Ann Granberg - Småbarns sagostund.
Om hur man kan använda sagor och berättande med små barn.

Monika Eriksson- Berättarlust - läslust*
Hur muntligt berättande skapar läslust

Ola Henricsson - Möten med berättande*
Inspiration till muntligt berättande i skola och förskola

Lena Rosander-  Sägner i undervisningen, Länsmuseet i Varberg
Om hur man kan jobba med sägner i skolan

Ulf Ärnström- Varför? En bok om berättelser I undervisningen*
Hur man kan arbeta med frågor och problembaserat lärande, utifrån berättelser

Tin Carlesons -Berätta om grodan - Handbok för tematiskt arbete kring en saga

Folksagor:
Elsa Olenius. - Sagostunden 1
Klassisk sagosamling

Harriet Söderblom – Sagor att läsa och berätta*
Harriet Söderblom – Fler sagor att läsa och berätta*

Sagor för barn i åldrarna omkring 3 –9 år.

Bröderna Grimms sagor*
Finns utgivet på flera förlag.

Per Gustavsson - Ritsagor.*

Per Gustavsson - Den förtrollade pissepottan. Svenska folksagor.*
En samling med de sagor som finns på Sveriges enda sagomuseum i Ljungby

Monika Eriksson - Sven Sederströms Sagor*
En samling med en av de allra största svenska sogoberättarna

 

Sägner:
Bengt af Klintberg – Svenska folksägner*
Sägner från hela landet

Ebbe Schön – Trollguld
Sägner anpassade för barn

Per Gustavsson - Skatten i berget och andra folksägner.*

Hembygsdböcker?
Ofta har hembygdföreningar gett ut lokala sägner. Hör med hembygdsföreningen på din ort.

 

 

Dela denna sida: