Berättarnätet Kronoberg

Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Kanske har du lust att själv komma med i vår verksamhet. Föreningen är öppen både för alla som tycker om att berätta och för alla som hellre lyssnar. Utan lyssnare blir det inget berättande!

Föreningen har till ändamål

— att lyfta fram muntlig berättartradition som en del av det immateriella kulturarvet

— att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja medvetenheten om det immateriella kulturarvet

— att värna om Sagobygdens och Kronobergs berättartraditioner — att äga och driva Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden

— att uppmuntra till och bedriva forskning, utbildning och arkivering inom ämnesområdet muntligt berättande

— att arrangera berättarfestivaler med nationella och internationella medverkande

— att samverka med nationella och internationella kulturinstitutioner och enskilda som värnar om det muntliga berättandets traditioner och utveckling

— att utgöra ett nätverk inom Norden och ett kunskapscentrum för människor som är intresserade av muntligt berättande samt aktivt stimulera muntligt berättande.

 

Bli medlem

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till Berättarnätet Kronobergs bankgiro 5033-2303. Medlemsavgiften är 150 kronor för vuxna, 75 kronor för ungdom upp till 19 år och 250 kronor för familj. Glöm inte skriva namn, adress och gärna e-postadress på inbetalningskortet. Nu kan även föreningar, företag och institutioner bli medlemmar. Årsavgiften är 300 kronor.

Styrelse

Berättarnätet Kronobergs styrelse 2017:

Ordförande: Per Gustavsson, per.gustavsson@telia.com

V. ordförande: Björn Gullander, bjorn.gullander@sagobygden.se

Kassör: Bengt Johansson, bengt.art.johansson@telia.com

Ledamöter:

Ingrid Bergh, ibergh@telia.com

Agneta J-son Granemalm, agneta@granemalm.se

Kjell Sundberg, kjellarnesundberg@yahoo.se

AnnKarin Ånman, annkarin.anman@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Dela denna sida: